PRODUKTER    MILJÖ/FUNKTION    INSTALLATION    ÅTERFÖRSÄLJARE    BESTÄLLNING

Sun-Mar Sweden AB
Stockholm

Tel: 08 558 025 20
Fax: 08 558 025 21
E-post:
info@sun-mar.se

STARTSIDA     KONTAKT     FÖRETAGET

Under 1989 var Sun-Mar Excel den första miljötoalett som någonsin blev erhållen och erkänd denna standard hos NSF (National Sanitation Foundation). Idag är Sun-Mar Excel samt alla Sun-Mars övriga 15 produkter de enda miljötoaletter som har testats och certifierats under kategorin permanentboende och fritidshus.

Produkterna genomgår en 6 månaders testprocess innan ett certifikat kan utdelas. Kvalifikationerna i testprocessen är omfattande och krävande, bl.a. skall miljötoaletten inte avge någon odör, även när produkten är överfull. Dessutom måste komposten som produceras innehålla extremt låga värden av fecal coliform.

Klicka här för att komma till NSF lista för Standard 41. på NSF:s hemsida.

Endast de produkter som är certifierade och listade av NSF kan använda sig av NSF:s unika och prestigefyllda kvalitetsmärkning. Regelbundna tester görs för att en produkt samt företag skall kunna bibehålla detta certifikat samt säkerställa dess kvalitet för konsumenten. Sun-Mar är ensam om att vara certifierade av NSF för kategorin permanentboende och fritidshus.

Klicka här för att se en kopia av NFS testrapporter för Sun-Mar Excel.

Klicka här för att se eller ladda ner en kopia av Sun-Mar's nyaste bifall vad beträffar Centrala komposterande system.
 
Europeisk Certifiering

Sun-Mar är även certifierade av Semko och är bemyndigade att använda både Semko (Svensk certifiering) och CE kvalitetsmärkning. Detta indikerar att Sun-Mar's produkter möter alla de krav och direktiv som krävs för att beviljas tillstånd att idka försäljning på den svenska och europeiska marknaden.

Klicka på länken för att se certifikatet här.
 
Den enda miljötoalett som innehar NSF standard 41-1999

NSF/ANSI Standard 41 är komposttoaletters och miljötoaletters kvalitetsstandard i Nordamerika och är en av världens mest respekterade samt svårkvalificerade standard.

CERTIFIKAT
Standard 41