STARTSIDA     KONTAKT     FÖRETAGET

  PRODUKTER    MILJÖ/FUNKTION    INSTALLATION    ÅTERFÖRSÄLJARE    BESTÄLLNING

Naturens kretslopp
Den biologiska process som sker vid kompostering är en av naturens vanligaste processer. Kompostering sker när organiskt material bryts ned av luftens syre. Det är en så kallad aerob process.

Komposten behöver näring, luft och vätska. I en Sun-Mar förmultningstoalett får mikroorganismerna en gynnsam miljö via tillförsel av luft när trumman snurras och fukt via urinet. Luftens syre reagerar med kolhydraterna i det organiska avfallet och bildar koldioxid, vatten och energi och allt detta arbete utför mikroorganismerna åt oss. Detta innebär i sin tur en effektiv kompostering (aerob process) som inte avger dålig lukt.

Unikt 3-kammarsystem
Den patenterade Bio-trumman gör att komposteringen sker snabbt och effektivt på ett miljövänligt sätt. Komposten hålls fuktig, då varken torr luft eller direkt värme torkar ut den. Syre tillförs när trumman snurras. Överflödig vätska hamnar i den undre värmekammaren, där den avdunstar med hjälp av värmeelemet och fläktsystem. Slutligen töms innehållet i kompostlådan, där den slutförmultnar.

Sun-Mar Sweden AB
Stockholm

Tel: 08 558 025 20
Fax: 08 558 025 21
E-post:
info@sun-mar.se

Så fungerar det
Torvblandning tillsätts 2-3 gånger per vecka samtidigt som trumman snurras. Vid vistelse en helg i fritidshuset räcker det att lägga i torvblandning och snurra trumman när man lämnar fritidshuset.

När trumman snurras blandas innehållet och syre tillförs.

När trumman blivit 2/3-dels full dras trum-spärren ut och trumman snurras lika enkelt baklänges. Innehållet töms då automatiskt ner i lådan under (Obs! töm max 1/3-del av trummans innehåll per gång). Här blir komposten helt skild från färskt material och kan slutförmultna tills det är dags att tömma trumman nästa gång.

Vid användning i fritidshus görs detta oftast bara en gång per säsong (beroende på hur mycket toaletten används). Vid nästa års säsong är det bara att tömma lådan som då är färdig att användas i trädgården.

 

Tester och Certifikat
Sun-Mar´s toaletter är testade och godkända av NSF (National Sanitation Foundation). En 6 månaders kvalitets test som utförs i Nordamerika, här ställs mycket högre krav än på våra svenska tester där testen görs under en kortare tid. Förutom att toaletterna skulle klara angivet antal personer, ställdes också krav på att toaletterna skulle vara luktfria och att slutprodukten skulle vara ren kompost.
Toaletterna är också anpassade efter svenska förhållanden och följer EU:s regler.

Här kan du läsa mer om våra Certifikat

Klicka på bilden för förstoring.
Miljö/Funktion